Voorjaarsmarkt op 12 en 13 maart
De aanmeldingsformulieren voor de vrijwilligers zijn waarschijnlijk al weer afgehaald. Als het aanmeldingsformulier, om wat voor reden dan ook, is blijven liggen dan kunt u het nog voor 17 februari inleveren bij Janna van Wieren, bij Martha Wijngaarden, Joop Damstra of bij de koster in de Menorah.
Mocht het zo zijn dat u zich nog niet hebt aangemeld maar blijkt dat u op 12 en/of 13 maart toch nog een vrije middag of avond hebt bel ons dan. Kunnen we u alsnog indelen. Waar we ook heel erg naar uitzien is uw hulp op woensdag 11 maart, zowel ’s morgens als ‘s middags. Het inrichten van de markt is een hele klus en er valt heel wat te verdelen over de beschikbare ruimte. Er is dit keer een aanmerkelijk groter aanbod aan verkoopbare spullen en wel willen zoveel mogelijk uitstallen. Dit kan alleen met extra hulp.
Voor hen die het aanmeldingsformulier hebben ingeleverd het volgende: Op zaterdag 7 maart tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u het rooster afhalen in de kerk. Daarop kunt u zien waar u bent ingedeeld en op welke tijden.
Op zaterdag 7 maart hebben we een afhaaldag en worden de aangemelde spullen gehaald. Bankstellen, kasten en ander groot meubilair kunnen we helaas niet aannemen. Een vriendelijke groet namens de bazaarcommissie,
Joop Damstra

Ga naar boven