Diaconie in tijden van corona.
Corona en gevolgen
De coronacrisis houdt zich, in eigen land, nu al ruim acht weken aan. De gevolgen zijn groot. Naast de mensen die (ernstig) ziek worden van het virus, we horen dagelijks de aantal opnames in het ziekenhuis en het aantal mensen die aan het virus zijn overleden. Ook maatschappelijk, sociaal en economisch staan veel dingen stil of komen langzaam aan tot stil stand. Als kerkgemeenschap merken wij dat in de eerste plaats aan het niet doorgaan van kerkdiensten, stil liggen van allerlei activiteiten en het vergaderwerk ligt voor een deel ook stil. Dit heeft voor iedereen consequenties. We moeten afstand houden, letterlijk. Kinderen gaan niet meer naar school, vaders en of moeders werken thuis, niet meer op bezoek bij opa en of oma, niet meer bij elkaar op de thee, geen dominee of contactpersoon aan de deur, en ga zo maar door. Gezinnen zitten alle dagen bij elkaar op de lip, wat soms ook best spanningen kan veroorzaken, mensen die alleen gaand zijn staan er nu soms ook echt helemaal alleen voor, eenzaamheid ligt nog meer dan voorheen op de loer.
Initiatieven
Gelukkig zijn er ook tal van dingen bedacht en opgetuigd om als kerkgemeenschap de verbinding te houden. Een telefoonteam, een meldpunt om iets te doen voor een ander of juist om te vragen of iemand wat voor je zou kunnen doen. Dominee die wekelijks een videoboodschap maakt, zondags een overdenking via de kerkomroep. Als diaconie juichen we zulke initiatieven van harte toe. We zijn ook blij dat we als gemeenschap ook op deze manier om elkaar denken en elkaar niet vergeten. Daarnaast verzorgt Coby de Vries wekelijks het Menoraviertje met alle wel en wee uit wijk Oost.
Financiële zorgen:
Naast bovengenoemde zaken veroorzaakt deze crisis ook een economische crisis. We lezen over bedrijven die gesteund moeten worden, mensen die ontslagen worden, zzp-ers die geen werk meer hebben, scholieren die hun baantjes kwijt zijn geraakt. Ook dit kan heel veel impact hebben. Als diaconie willen wij er ook voor deze mensen zijn, of u nu lid of geen lid bent van PG Drachten. Het is vaak lastig om over geld, inkomen en schulden te praten. We schamen ons er vaak voor. Mocht u in financiële nood zijn of komen (of het nu komt door de crisis of anderszins) schroom niet om aan de bel te trekken. Ook een oproep aan gemeenteleden, mocht u iemand kennen waarvan u denkt dat hij of zij gebaat is bij steun mag u dat ook melden. Belangrijk is hierbij wel, doe het altijd in overleg en met goedvinden van de persoon waarom het gaat! De diaconie is er om u met raad en of daad te helpen of bij te staan. Dit kan financieel zijn of we kunnen u misschien met raad verder helpen. De diaconie heeft een breed netwerk die ingezet kan worden om u verder te helpen. We behandelen uw vraag altijd strikt vertrouwelijk!
Contact met de diaconie
Als u vragen hebt of u wilt ondersteuning kunt u een beroep doen op uw sectie-diaken. Als u dat lastig vindt, leg dan de vraag neer bij iemand die u kent, bv uw contactpersoon, ouderling of dominee, deze weten ook waar zij de vraag kunnen stellen. Het algemeen mailadres van de diaconie is Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Smallingerland:
Binnen de gemeente Smallingerland worden ook diverse, algemene, initiatieven bedacht deze zijn vaak te vinden en regionale kranten of sites. Via de MOS zijn er de Wegwijzers. Hier kunt u te recht voor allerlei vragen op hulp en zorg gebied. Zie www.moswegwijzers.nl of u kunt met ze bellen 0512-334112. Voor alle welzijns en wmo vragen kunt u ook beroep doen op Carins en voor financiën bij het PING loket. Zie www.carins.nl en via telefoonnummer 088-5065400
Tot slot:
Het zijn moeilijke tijden. Hoe lang het nog gaat duren, hoe wij hier als persoonlijk, als gemeente ,als maatschappij uitkomen is onzeker. Dat kan je onrustig maken. Wij bidden en wensen u alle goeds toe. We vragen, u pas op elkaar, als gemeenteleden, als straat, als naaste buren, als hele gemeenschap of we nu lid zijn van PG Drachten of niet.
“maak ons een huis van levende stenen, schuilplaats door U gebouwd. Christus, ons licht, schijn door ons heen, schijn in het duister.” (Lied 1005.3)

Hartelijk groet,
Diaconie van deelgebied Oost

Terugblik ouderenmiddag
Dinsdagmiddag 3 maart hadden we kunstschilder Jan Kooistra uit Dokkum op bezoek in de Hoeksteen voor onze ouderenmiddag voor leden van de Menorah en de Hoeksteen. Dhr. Kooistra schildert over het leven van Jezus en verbindt het met het alledaagse leven. Binnenkort start een serie in de Geandewei waarin hij verteld en laat zien wat hij heeft met de Psalmen. 
Voor deze middag had hij een serie van 9 schilderijen (kleine replica’s) mee genomen en uitgestald die hij gemaakt heeft over het leven van Jezus, genaamd "in verwondering".

Over elk schilderij vertelde hij wat hem heeft bewogen het te maken zoals het gemaakt  is. Gebruik makend van verschillende verhalen uit meerdere Bijbelvertalingen heeft hij geprobeerd te schilderen wat hij had gelezen en het bracht hem meermaals in verwondering.

Deze “in verwondering’ raakte alle aanwezigen omdat elk schilderij zo veelzeggend was.
Tussen de uitleg van de schilderijen werden er liederen gezongen die bij de tekst pasten.
U kunt de schilderijen en een korte uitleg zien en lezen op de site https://jan-kooistra.nl 

Een zeer waardevolle middag die ons meer bewust heeft gemaakt van de betekenis van de Bijbelverhalen. Mw. Akke Oppewal had de leiding van de middag en dhr. Hans Dorsman begeleide de samenzang op het orgel.

 

We hopen u de volgende ouderenmiddag op 6 oktober 2020 weer te ontmoeten.


Met vriendelijke groet,
Ineke, Jitske, Akke en Trienke.

Kerstpakketten-actie 2019
Op zaterdag 21 december zijn door de diakenen van uw wijk 32 kerstpakketten samengesteld voor gemeenteleden en bewoners van wijk Oost. Het samenstellen ging dit jaar gezamenlijk met diaconie wijk West. Het was fijn om zoveel pakketten gezamenlijk te mogen samenstellen voor beide wijken. De afgelopen week en zondag 15 december in de kerk zijn veel kerstpakketten en levensmiddelen ingeleverd om te gebruiken voor deze actie. Van de vele ingeleverde spaarkaarten zijn handdoeken aangeschaft en bij de pakketten gevoegd. Door uw bijdrage konden we vele mensen blij maken. Met recht mogen we zeggen dat deze actie een groot succes was door uw bijdrage en ondersteuning! Hiervoor willen we u dan ook hartelijk bedanken!
Namens de diaconie van uw wijk,
Willeke Bijma en Ineke Krol

Kerstpakketten-actie DRO 2019
Al een aantal jaren is het de gewoonte om in Drachten-Oost een Kerstpakketten-actie te organiseren. Er zijn onder ons misschien mensen die thuis meer dan één pakket ontvangen voor de kerstdagen. Dat is schitterend, natuurlijk. Maar er zijn ook mensen die nooit een kerstpakket krijgen. Doordat ze geen werk (meer) hebben, of om welke reden dan ook. De diaconie zou graag voor die mensen een kerstpakket verzorgen. Dus daarom een vraag aan u: wilt u ons helpen, door een kerstpakket af te staan en te brengen naar Ineke Krol of Willeke Bijma. U mag ons ook bellen, dan komen we langs om het kerstpakket te halen. Gaarne de pakketten te bezorgen in de periode van zaterdag 14 t/m vrijdag 20 december en dat kan tot in de avond. Alvast heel hartelijke dank. Zo kunnen wij weer namens de gemeente mensen blij maken.

Mogen wij even uw aandacht???
Elk jaar worden er artikelen ingekocht bij een supermarkt voor het samenstellen van een kerstpakket.
Ook dit jaar worden er artikelen ingekocht, alleen willen wij, als diaconale raad, iets extra’s gaan doen. Wij vragen u, als dienende gemeente, artikelen mee te nemen voor een kerstpakket. Dit mogen één of meerdere artikelen zijn. Maar met de voorwaarde dat het minimaal drie weken houdbaar moet zijn als het om levensmiddelen gaat. Uiteraard mogen ook andere artikelen worden gegeven zoals bijvoorbeeld iets leuks voor kinderen. Maar graag niet te groot want alles moet wel in een doos passen. We hopen met deze actie iets meer body te geven aan de kerstpakketten.
Op zondag 15 december zullen er kratten of dozen bij de ingang van de kerk staan waarin de meegenomen artikelen kunnen worden neergelegd. Ook is het mogelijk om de artikelen zaterdag 21 december tussen 9 en 10 langs te brengen in de Menorah. Wij hopen op uw steun.

Inzamelen spaarkaarten
Weet u het nog?
Bij binnenkomst van een kerkdienst staat er een doos waar men spaarkaarten in kan doen. Er komt niet zoveel meer in, vandaar even een kleine aanmoediging, omdat we er nog steeds mee werken en vooral rond de feestdagen om enkelen wat extra toe te stoppen. De kaarten met volgeplakte zegels verzamelen en verzilveren we, om de zo verkregen goederen bij kerstpakketten in te doen of als een attentie te geven.
Uw Diaconale Raad Oost

Project Bozies Roemenië
CSG Liudger, praktijkonderwijs (de Ring)
Personeel van CSG Liudger, praktijkonderwijs Drachten gaat van 11 tot 18 mei 2019 met 10 leerlingen naar Roemenië. We hebben vanwege de te verwachten slechte weersomstandigheden de reis uitgesteld naar nu 15-22 juni. Deze werkweek naar Roemenië organiseert het praktijkonderwijs om het jaar. We hebben de voorgaande jaren al vele bouwprojecten in Roemenië gedaan. Dit jaar gaan we naar Bozies, vlakbij de grotere plaats Beclean.
Project en activiteiten worden door een Fries/Nederlands-Roemeens stel ondersteund, wonend in Bozies. In Roemenië en met name in Bozies en omgeving is veel armoede.
We gaan in Bozies het vervallen dak op een huis vervangen van een gezin met een gehandicapt kind. Dit meisje is 14 jaar en heeft het syndroom van down en autisme. De vader en moeder van het gezin bieden de zorg voor dochter en inwonende zieke moeder. Vader heeft daarom weinig tot geen inkomen uit arbeid.
Ook zal dit huis door ons worden geïsoleerd en geverfd. Daarnaast hopen wij een bijdrage te kunnen leveren aan de medische kosten die dit gezin heeft. Oma en dochter moeten beiden een operatie ondergaan, waar geen geld voor is.
De bazaarcommissie en de Kleine Kerkenraad van Oost hebben 14 februari besloten dit project aan te merken als diaconaal project van Oost en om €2000 uit de opbrengst van de bazaar bij te dragen aan ons project. Daar zijn wij erg dankbaar voor. Het is hartverwarmend hoeveel aandacht ons project bij gemeenteleden krijgt. Dat doet ons goed en inspireert.
De leerlingen verdienen hun eigen reis en verblijf (per vliegtuig) zoveel mogelijk met de actie verkoop van hanging-baskets.
Op de bazaar hebben vele bezoekers 1 of 2 hanging-baskets besteld. Als u wilt, kunt u ook aan deze actie meedoen en een hanging-basket bestellen voor €9 per stuk bij Tjeerd de Jong, docent groen, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Bestellen per mail moet vóór 14 april. De bestelde hanging-baskets kunnen door u worden opgehaald tijdens schooltijd op donderdag 9 en vrijdag 10 mei (voor 15 uur) in de kas van CSG Liudger praktijkonderwijs (de Ring 6, Drachten). U kunt dan ook betalen. De levering van de hanging baskets is vlak voor Moederdag, mogelijk kunt u iemand verrassen.
Mocht u een financiële bijdrage willen leveren aan ons project kunt u ook een bedrag overmaken op onze bankrekening NL17 RABO 0389 0640 33 t.n.v. CSG Liudger ovv uw naam en project Roemenië, Bozies.
Wilt u meer informatie ontvangen, kunt u contact opnemen met Willeke Bijma, E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , T: (0512) 21 21 24 (dinsdag en vrijdag).
Dank voor uw warme aandacht, mede namens collega-begeleiders, Tjeerd de Jong en Dirk Regnerus,
Willeke Bijma, diaken PGDrachten Oost

Naschrift
De diaconieën van de ZAM-wijken hebben besloten om de vrije collecte van de wijken van 28 april in te zetten voor Bozies in Roemenië.
Details vindt u onder de Protestantse Gemeente van Drachten, ‘Voortvarend Verder naar Eén PGDrachten’, Diaconie van de ZAM-wijken.

Diaconaal nieuws
Op 5 februari hebben de diaconieën van wijk Zuid en Oost hun gezamenlijke overleg gehad in de Menorah.
Voor de eerste keer waren aanwezig Yttje Kooistra en Hennie Wester. Zij zijn kortgeleden in de Zuiderkerk bevestigd tot diaken. De voorzitter vertelde dat bij de samenwerking van de diaconieën van wijk Zuid en Oost die drie jaar geleden begon, wijk Zuid slechts een diaken had. (Joukje Jagersma) Een jaar later verdubbelde dat met Mariska Otten en nu wederom een verdubbeling met Yttje en Hennie. Dit belooft nog wat voor de nabije toekomst!
In het overleg waren ook aanwezig Lloyd Hofwijks en Ronald Bakker van stichting Hart van Hoop. Zij verzorgden een presentatie over het werk van de stichting.
De stichting staat voor hoop en verbinding met elkaar en zorg voor de medemens. De missie van de stichting is het aanpakken van de eenzaamheid zowel actief als preventief en het bevorderen van saamhorigheid.
Zij doet dat door verschillende activiteiten te organiseren zoals: Volkskerstzang, gezellig spelletjes café, nationaal integratie diner, organiseren van de week tegen de eenzaamheid. Verder organiseert zij verschillende workshops. Zij organiseert dat ook met andere organisaties met dezelfde doelstelling.
Stichting Hart van Hoop wordt niet financieel ondersteund door de gemeente Smallingerland, zij is afhankelijk van giften van particulieren en instellingen. De stichting heeft dringend vrijwilligers nodig en dan met name een penningmeester en een voorzitter die de stichting gaan leiden.
De Stichting Hart van Hoop is een algemeen nut beoogde instelling, ANBI. Dit betekent dat giften aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Het rekeningnummer van de stichting is NL 49 BUNQ 2290919284. De diaconieën van wijk Zuid en Oost bevelen giften aan de stichting van harte bij u aan.

Na de pauze gaf diaken Willeke Bijma nog een presentatie over een project van het CSG Liudger. Een tiental leerlingen van deze school gaan in mei dit jaar naar Bozies in Roemenië om daar te helpen bij het waterdicht maken van een dak en isoleren van een woning. Dit gebied is armoedig en er is aan het aller nodigste nog gebrek. Voor de jonge mensen die meedoen aan het project is het een levensles die zij nooit meer vergeten. Zij wonen in een van de rijkste landen in de wereld en gaan naar een land waar armoede heerst en dat binnen een relatief korte afstand van Nederland en binnen de EU. De jonge mensen dienen zelf het geld van de reis bij elkaar te verdienen. Daarnaast gaan ze activiteiten ondernemen om geld in te zamelen om daadwerkelijk hulp te bieden.
Over het project van CSG Liudger en Willeke Bijma wordt u de komende tijd nader geïnformeerd.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Dankdag ‘DORCAS voedselactie’
Op Dankdag 7 november en op de daarop volgende zondag 11 november doet de PG Drachten weer mee aan de Dorcas voedselactie, een actie die ervoor wil zorgen dat het leven van de allerarmsten in Oost-Europa in deze winter dragelijker wordt. Op zondag 4 november worden de voedselbriefjes uitgedeeld waarop de producten staan waarvan Dorcas voedselpakketten gaat samenstellen. Aan u wordt gevraagd om die producten mee te nemen naar de diensten op woensdagavond 7 november of op zondagochtend 11 november. Er zijn ook speciale (oranje) collectebussen waarin een bijdrage kan worden gedaan als u bij voorbeeld liever niet met boodschappen wilt komen. Het ingezamelde geld besteedt Dorcas aan de projecten die er mede op gericht zijn mensen hun eigen inkomen te laten verdienen. Het grote probleem is vaak dat er geen werk te vinden is of dat mensen geen goede of relevante opleiding hebben genoten. Daarom ondersteunt Dorcas ook de mensen in haar projecten met vaktrainingen en microkredieten. Een voedselpakket is voor die meest kwetsbare mensen een enorme bemoediging én een aanvulling op hun sobere maaltijden. De pakketten maken onderdeel uit van de lokale zorg die aan deze mensen wordt geboden. Zo’n pakket geeft hen een praktische steun in de rug. De Dorcas voedselactie zorgt voor voedsel voor nu én voedselzekerheid voor later!
Deel je leven, laten we rond Dankdag delen met de allerarmsten, we hopen dat u ook nu weer mee doet!
Namens het ZWO,
Tett Vaatstra

Zorgeloos vakantie vieren..
Dat is wat Hetvakantiebureau.nl haar vakantiegasten wil bieden. Zij verwelkomen ieder jaar veel gasten: senioren zonder zorgbehoefte, maar ook senioren die niet (meer) zo eenvoudig zelfstandig op vakantie kunnen of durven, omdat zij zorg of begeleiding nodig hebben door een chronische ziekte of een beperking.

Ook organiseren ze vakanties voor specifieke doelgroepen zoals: mantelzorgers met een thuiswonende partner met dementie, mensen met een visuele beperking of met een licht verstandelijke beperking. Ook worden er, samen met YMCA, YCamps Eénoudervakanties, tijdens de zomerperiode vakanties voor eenoudergezinnen georganiseerd. RCN stelt in 2018, in samenwerking met Hetvakantiebureau.nl opnieuw bungalowvakanties beschikbaar tegen een gereduceerd tarief. Deze vakanties zijn bestemd voor gezinnen met schoolgaande kinderen met een bijstandsuitkering die anders geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan.

De prijzen variëren per accommodatie en arrangement. De kosten zijn voor eigen rekening. Er kan eventueel aanspraak worden gedaan op een bijdrage van de Diaconie of het Vakantiefonds.

Er zijn vrijwilligers die 24 uur per dag klaar staan om de gasten een heerlijke zorgeloze vakantie te bezorgen, en indien nodig, zorg of begeleiding te bieden.

Voor meer informatie, W: www.hetvakantiebureau.nl
U kunt bij ons een vakantieboekje aanvragen. Ook kunnen we u helpen bij het invullen van de formulieren.

Misschien een keer als vrijwilliger mee?
Het vrijwilligersteam bestaat uit enthousiaste, betrokken mensen met een uiteenlopende achtergrond, opleiding en ervaring, die het geven van aandacht aan de gasten voorop hebben staan. Het hele jaar door zijn er diverse functies beschikbaar (verpleegkundige/verzorgende, gastvrouw/-heer, recreatiecoördinator, etc.). Bent u iemand die dit aanspreekt? Ook hierover kunt u een informatieboekje bij ons aanvragen.
Voor meer informatie kunt u terecht bij onderstaande diakenen:
Jan Holwerda, T: (0512) 53 18 05
Ineke Krol, T: (0512) 54 54 78

Kerstpakketten-actie DRO 2018
Op zaterdag 22 december zijn door de diakenen van wijk Oost 29 kerstpakketten samengesteld voor gemeenteleden en bewoners van wijk Oost. Ook zijn er kerstpakketten overgedragen aan ds. Harm Klein Ikkink, bestemd voor uitgeprocedeerde asielzoekers. In de kerstpakketten zijn verwerkt de op zondag 16 december door gemeenteleden verzamelde levensmiddelen in de Menorah. Ook werden op deze zaterdagochtend nog levensmiddelen ingebracht door gemeenteleden. Door uw bijdrage konden wij vele mensen blij maken. Met recht mogen we zeggen dat deze actie een groot succes was door uw bijdrage en ondersteuning.
Namens de diaconie van wijk Oost, R.Schutter

Diaconie
Op 2 oktober 2018 heeft de maandelijkse vergadering van de diaconieën van wijk Zuid en Oost plaatsgevonden in de Menorah. Het was een bijzondere avond want we namen afscheid van een drietal ambtsdragers te weten: Anne Oosterveld, Ineke Hoving en Lambert Veenstra.
Tegelijkertijd waren voor het eerst aanwezig een drietal nieuwe ambtsdragers te weten: Loeki Boersma, Willeke Bijma en Wietze Knol. In de vergadering werden afspraken gemaakt over de verdeling van de vrijkomende wijken. Voor de diakenen worden in november dit jaar en januari en februari 2019 drie cursusavonden georganiseerd. Ook diakenen uit de andere wijken van onze gemeente zijn hiervoor uitgenodigd. Het lijkt nog wat aan de vroege kant, maar Rob Schutter van onze diaconie is alweer bezig met de planning van de kerstpakkettenactie in december in wijk Oost. U wordt daar ook weer bij betrokken met de inbreng van houdbare levensmiddelen.
Begin oktober hebben we een jonge Iraanse asielzoeker in contact gebracht met de Stichting Sprekende Harten. Deze jongeman wilde graag meer weten over de bijbel. De Stichting Sprekende Harten ontfermt zich over hem. Zij verzorgen ook bijbellessen in het Farsi, de moedertaal van deze jonge Iraniër. De collecte voor de Stichting Sprekende Harten op 30 september heeft in de Zuiderkerk €234,35 en in de Menorah €230,91 opgebracht. Mede namens Rindert de Vries van Sprekende Harten hartelijk dank voor uw bijdrage.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Sprekende Harten
De diaconieën van de protestantse gemeente Drachten hebben twee keer per jaar een vrije collecte, te weten in mei en september. Op zondag 30 september 2018 vindt deze vrije collecte plaats. De diaconieën van wijk Zuid en Oost hebben besloten de collecteopbrengst te schenken aan de Stichting Sprekende Harten uit Drachten.

Stichting Sprekende Harten verleent hulp aan asielzoekers en in het bijzonder aan (ex)asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten. De stichting streeft ernaar om kwetsbare asielzoekers, kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen, zodat zij een waardig leven kunnen leiden.
De stichting doet het werk vanuit Gods liefde en vanuit de Bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen en te helpen. Het is voor deze vluchtelingen heel bijzonder dat ze gezien worden, dat mensen bewogen zijn met hun lot en dat ze zich welkom voelen.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.sprekendeharten.nl  
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Mariska Otten en Jan Holwerda

Vrije Collecte Diaconie
De diaconie van de protestantse gemeente Drachten heeft twee keer per jaar een vrije collecte, te weten in mei en september. Op zondag 30 september 2018 vindt deze vrije collecte plaats. De diaconieën van wijk Zuid en Oost hebben besloten de collecteopbrengst te schenken aan de Stichting Sprekende Harten uit Drachten.
Stichting Sprekende Harten verleent hulp aan asielzoekers
en in het bijzonder aan (ex)asielzoekers verbonden aan het AZC te Drachten.
De stichting streeft ernaar om kwetsbare asielzoekers, kinderen en jongeren tot hun recht te laten komen, zodat zij een waardig leven kunnen leiden.
De stichting doet het werk vanuit Gods liefde en vanuit de
Bijbelse roeping om “de vreemdeling” gastvrij te ontvangen en te helpen.
Het is voor deze vluchtelingen heel bijzonder dat ze gezien worden, dat mensen bewogen zijn met hun lot en dat ze zich welkom voelen.
Meer informatie over deze stichting kunt u vinden op www.sprekendeharten.nl
De diaconie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost, Mariska Otten en Jan Holwerda

Diaconaal overleg van wijk Zuid en Oost
In de gezamenlijke diaconievergadering van wijk Zuid en Oost deze maand is besloten om aan acht gezinnen/alleenstaanden in wijk Oost bijzondere hulp in de vorm van Poiesz-bonnen te verstrekken.
Daarnaast is besloten, door tussenkomst van Schuldhulpmaatje, een bedrag van €75 te schenken aan een moeder met drie kleine kinderen, voor de aankoop van een tweedehands eettafel met stoelen.
De FamtoFam collecte van 22 april heeft in de Menorah een bedrag van €303,40 en in de Zuiderkerk een bedrag van €162,05 opgebracht. Hartelijk dank daarvoor mede namens de organisatie van FamtoFam.
Eerder dit jaar was al besloten dat de diaconieën van wijk Zuid en Oost elk € 500 zouden schenken aan FamtoFam.
Namens de diaconieën van wijk Zuid en Oost,
Joukje Jagersma en Jan Holwerda

Kerkvervoer naar Zuiderkerk en Arke (Herhaalde oproep)
Door de samenwerking met wijk Zuid en West wordt dit jaar het aantal gezamenlijke diensten uitgebreid. Dit betekent voor wijk Oost dat we af en toe kerken in de Arke of de Zuiderkerk. In de huidige situatie worden gemeenteleden, die niet zelfstandig naar de Menorah kunnen komen, door kerkrijders gehaald en gebracht. Mogelijk zijn er ook gemeenteleden die nu op eigen gelegenheid naar de Menorah komen maar de afstand naar de Arke of de Zuiderkerk niet kunnen ondernemen. De kerkenraad van wijk Oost zou graag geïnventariseerd zien hoe groot die laatste groep is. Ik verzoek u met mij contact op te nemen indien u zou willen worden vervoerd, wanneer er sprake is van een gezamenlijke dienst in de Zuiderkerk. T: 53 18 05 of mail via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Let wel, het betreft hier slechts een inventarisatie. Aan de hand van de uitkomst gaan we beoordelen of we het kerkvervoer gaan uitbreiden.
Namens de kerkenraad,
Jan Holwerda

Mantelzorg Ondersteuning (MZO)
De taakgroep MZO van de PGD wil graag ondersteuning bieden aan mantelzorgers binnen en buiten de PKN kerk om daarmee overbelasting van mantelzorgers te helpen voorkomen.
Indien u meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met één van de medewerkers.
De taakgroep MZO van de PGD, maakt deel uit van de ZorgBuurtSuper van de Gemeente Smallingerland.
Contactpersonen wijk Oost:
Dhr. A. Oosterveld. Drachten of Algemeen Diaconaal werker PGD: Mw. A. v.d MeerE: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ga naar boven