Bij de dienst

Bij de dienst van 16 februari in de Zuiderkerk
Op zondag 16 februari mag ik in de Zuiderkerk voorgaan. In Prediker 7 staan de bijzondere woorden: “Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan”. Ik wil in de dienst stilstaan bij deze woorden aan de hand van 1 Koningen 18: 1-16, waar het gaat over Obadja. Een uitdagende tekst die aan het denken zet.
Goede en gezegende diensten gewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

Geestdrift op 16 februari
De voorbereidingen voor de Geestdrift van 16 februari zijn gestart. We hebben als titel gekozen “mens durf te leven” en gaan het hebben over durf en moed. Er is een activiteit bedacht waarbij we met zijn allen in beweging kunnen komen. Geschikt voor jong en oud. We zien jullie graag de 16e februari in de Menorah. De dienst start om 10:30 uur, vooraf is er koffie/thee.
De voorbereidingsgroep,
Anja Jonkman, Rudie Koetje, Wilma van der Meulen, Eric en Dorine Sloot

Pastorale vesper
Op zondag 16 februari hebben wij om 15.30 uur weer een pastorale vesper in de Menorah. In deze vesper lezen wij samen Psalm 108. In de berijmde versie staat: “Ja, hoger dan het hemels blauw is Heer uw goedheid en uw trouw”.
In deze vesper zullen wij onze gemeenteleden gedenken en een steentje met hun naam in de gedachtenisschaal leggen.
Na de dienst is er volop ruimte voor ontmoeting en het drinken van koffie en thee.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de dienst
Zingen in de Menorah met de Spijkerpakkenband
Zingen met topmuzikanten van de Spijkerpakkenband, met liederen zoals: Geprezen zij de Heer, Amazing Grace en: Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Al eerder speelde deze eersteklas brassband in de Zuiderkerk, nu zullen ze ons opnieuw verrassen, ook met enkele luisterstukken. Ds. Peter Smilde gaat voor in deze dienst met als thema: Verrast door de hoop. De dienst begint om 10.30 uur. Weet je welkom!

Bij de diensten
Op zondag 26 januari mag ik voorgaan in de bijzondere dienst in de Menorah. Deze dienst zal in het teken staan van muziek. Het nieuwe liedboek geeft een grote variatie aan liederen. Een aantal liederen kan ook ondersteund worden met slagwerk. Samen met Hans Dorsman en zijn zoon Erik zullen wij zo een aantal liederen zingen en ik zal in mijn overdenkingen ook stilstaan bij de inhoud van de liederen. Wij zingen bekende en nieuwe liederen. Ik hoop dat de inhoud en de melodieën van de liederen tot ons mogen spreken.
Liederen kunnen de toonhoogte van het leven en van het geloof aangeven. Ik hoop dat samen met u te ontdekken.
Graag tot ziens,
Ds. Anne Henk Boschma

Van de Meent
Het jaar is alweer twee weken oud, maar ik wil u allen ook via het kerkblad “Folle lok en seine” toewensen; een gezegend nieuwjaar. Ik wil u ook bedanken voor alle goede wensen die wij mochten ontvangen.
Voor de Protestantse gemeente van Drachten wordt het een jaar van verandering en toegroeien naar een nieuwe situatie.
Voor wijk West is dat al het meest voelbaar, nu de Arke voor de reguliere diensten gesloten is. Het was zondag 29 december in de Arke een bijzondere en intense dienst, waarbij wij in dankbaarheid voor al het goede terug mochten kijken en toch hoopvol de toekomst aan willen gaan. Het was op zondag 5 januari goed dat in de drie vieringen de Paaskaars van de Arke werd binnengedragen om zichtbaar te maken dat wij samen “BIJ HET LICHT VAN CHRISTUS” verder mogen gaan.
Het zal de komende tijd wennen zijn en zoeken naar nieuwe wegen. Dat zal niet altijd vanzelf gaan, maar ik hoop dat wij met elkaar mee willen denken om weer samen te bouwen aan een thuisgevoel. Mag de Heer van de kerk ons daarbij zegenen om tot zegen te zijn.
Een hartelijke groet voor u allen,
Ds. Anne Henk Boschma

Bij de diensten
Op zondag 5 januari mag ik voorgaan in de Zuiderkerk. Vanaf 1 januari verandert er veel in de Protestantse gemeente van Drachten. Inmiddels is dan de Arke gesloten en zijn de diensten en de kerken van en voor alle leden van de Protestantse gemeente. Dat willen wij ook zichtbaar maken aan het begin van de dienst. Ik wil waarschijnlijk stilstaan bij het thema “Woord om in te wonen”.
Op 5 januari mag ik in de middag het Heilig Avondmaal bedienen in een dienst in de Warrenhoven. En later die week, op donderdag 9 januari, mag ik het Avondmaal bedienen in een dienst in Zorgcentrum de Wiken.
Allen goede en gezegende diensten toegewenst,
Ds. Anne Henk Boschma

 

 

Ga naar boven